Timber
production

Ponúkame ťažbu dreva, približovanie dreva, manipuláciu s drevom, pestovné práce, nákup a predaj reziva rôznych kvalitatívnych a druhových tried.

Naša ponuka

Spoľahlivosť, serióznosť a kvalita

Našou prioritou
sú spokojní zákazníci

Ponúkame ťažbu dreva, približovanie dreva, manipuláciu s drevom, pestovné práce, nákup a predaj reziva rôznych kvalitatívnych a druhových tried.

Okrem toho Vám v Dreles dokážeme pomôcť s údržbou trávnatých plôch a stromových porastov, so zimou údržbou spevnených plôch, alebo so sprostredkovaním stavebných činností a poradenskými službami.

Kontaktujte nás
Lesníctvo

Lesníctvo

Spoločnosť pôsobí na trhu v obchode s drevnou hmotou v akomkoľvek sortimente a druhu. Sprostredkúva nákup a predaj sadeníc lesných drevín, služby v lesníctve týkajúce sa všetkých jeho činností (ťažba dreva, približovanie dreva, manipuláciu s drevom, pestovné práce).

Letná a zimná údržba

Letná a zimná údržba

Ďalšou oblasťou činnosti je úprava trávnatých plôch a stromového porastu v okolí zastavaných plôch rodinných domov, firiem a pod., taktiež spoločnosť prevádza na základe dohody aj zimnú údržbu spevnených plôch.

Stavebníctvo

Stavebníctvo

V stavebnej činnosti sa spoločnosť sústreďuje hlavne na zmluvné sprostredkovanie objednávateľom zadaných činností certifikovanými firmami.

Iná činnosť

Iná činnosť

Spoločnosť sa zaoberá taktiež nákupom a predajom reziva rôzneho druhu a rôznej triedy kvality. V prípade záujmu spoločnosť uskutočňuje aj sprostredkovanie služieb, činností, poradenskú činnosť v oblasti obchodu, marketingu a informačných technológií.

Viac informácií

Kontaktujte nás

Spoločnosť

Dreles, s.r.o.

Vsetínska 6/1008, 064 01
Stará Ľubovňa, Slovensko
IČO: 36 786 101
Kontakty

Kontakt

Telefón: (+421) 52/432 60 17
Mobil: (+421) 904 251 041
E-mail: dreles@dreles.sk